Luxurious
Luxurious
Sang trọng
Caste
Caste
Đẳng cấp
Elite
Elite
Thượng lưu
Unique
Unique
Độc đáo
Smart_function
Smart_function
Thông minh
Many_utilities
Many_utilities
Tiện ích
Exquisite
Exquisite
Tinh tế
Satisfy
Satisfy
Hài lòng
Reputation
Reputation
Danh tiếng
Experience
Experience
Kinh nghiệm

Lò vi sóng BRANDT

 1. Lò vi sóng âm tủ BRANDT ME1255X
  Lò vi sóng âm tủ BRANDT ME1255X
  Lò vi sóng kèm chức năng nướng đối lưu âm tủ Dung tích 40 lít
 2. Lò vi sóng âm tủ BRANDT ME1245M
  Lò vi sóng âm tủ BRANDT ME1245M
  40 lít Chức năng Ghi nhớ món ăn ưa thích (3 món ăn)
 3. Lò vi sóng Pháp Brandt ME1040X
  Lò vi sóng Pháp Brandt ME1040X
  Lò vi sóng kèm nướng âm tủ Dung tích 26 Lít
 4. Lò vi sóng Brandt Pháp ME1030W
  Lò vi sóng Brandt Pháp ME1030W
  Tự động lựa chọn chương trình nấu cho 8 món Dung tích 26 lít
 5. Lò vi sóng Brandt Pháp ME1030X
  Lò vi sóng Brandt Pháp ME1030X
  Tự động lựa chọn chương trình nấu cho 8 món Dung tích 26 lít
 6. Lò vi sóng Brandt Pháp CE3252S
  Lò vi sóng Brandt Pháp CE3252S
  Chức năng nấu nướng tự động với 9 loại thực phẩm khác nhau Dung tích 32 lít
 7. Lò vi sóng Brandt Pháp CE2642B/S
  Lò vi sóng Brandt Pháp CE2642B/S
  Chức năng nấu nướng tự động với 8 loại thực phẩm khác nhau Dung tích 26 lít
 8. Lò vi sóng Brandt Pháp SE2618S
  Lò vi sóng Brandt Pháp SE2618S
  Chương trình nấu nướng tự động 8 loại thực phẩm khác nhau Dung tích 26 lít
 9. Lò vi sóng Brandt Pháp GEC2632S
  Lò vi sóng Brandt Pháp GEC2632S
  Tự động lựa chọn chương trình nấu cho 8 món Dung tích 26 lít
 10. Lò vi sóng Brandt Pháp BMS6115X
  Lò vi sóng Brandt Pháp BMS6115X
  Tự động lựa chọn chương trình nấu cho 8 món Dung tích 26 lít
 11. Lò vi sóng Brandt Pháp SE2619S
  Lò vi sóng Brandt Pháp SE2619S
  Chức năng nấu nướng tự động với 8 loại thực phẩm Dung tích 26 lít
 12. Lò vi sóng Brandt Pháp CE2642S
  Lò vi sóng Brandt Pháp CE2642S
  Chức năng nấu nướng tự động với 8 loại thực phẩm Dung tích 26 lít
 13. Lò vi sóng Brandt Pháp CE3252B
  Lò vi sóng Brandt Pháp CE3252B
  Chức năng nấu nướng tự động với 9 loại thực phẩm Dung tích 32 lít
To Top