Bếp từ FASTER

 1. -15%
  Bếp từ Faster FS 741 G
  Bếp từ Faster FS 741 G
  FS 741 G Made in Germany
  22,090,000
 2. -15%
  Bếp từ FASTER FS 742 G
  Bếp từ FASTER FS 742 G
  FS 742 G Made in Germany
  21,200,000
 3. -15%
  Bếp từ FASTER FS 741 GI
  Bếp từ FASTER FS 741 GI
  FS 741 GI Made in Germany
  19,500,000
 4. -15%
  Bếp từ FASTER FS 740 I
  Bếp từ FASTER FS 740 I
  FS 740 I Made in ITALY
  18,600,000
 5. -15%
  Bếp từ FASTER toàn vùng nấu LUXURY COOKTOP
  Bếp từ FASTER toàn vùng nấu LUXURY COOKTOP
  LUXURY COOKTOP Made in Italy
  58,480,000
 6. -15%
  Bếp từ toàn vùng nấu FASTER Freezone Induction Cooktop FS – 960TS
  Bếp từ toàn vùng nấu FASTER Freezone Induction Cooktop FS – 960TS
  Freezone Induction Cooktop FS – 960TS Made in Italy
  75,480,000
 7. -15%
  Bếp từ FASTER FS ID288
  Bếp từ FASTER FS ID288
  FS ID288 Made in Spain
  16,065,000
 8. -15%
  Bếp từ FASTER FS ID266
  Bếp từ FASTER FS ID266
  FS ID266 Made in Spain
  16,000,000
 9. -15%
  Bếp từ FASTER FS 2SI
  Bếp từ FASTER FS 2SI
  FS 2SI Made in Spain
  16,065,000
 10. -15%
  Bếp từ 3 lò FASTER FS 3SI
  Bếp từ 3 lò FASTER FS 3SI
  FS 3SI Made in Spain
  18,600,000
 11. -15%
  Bếp điện từ FASTER FS-740IR
  Bếp điện từ FASTER FS-740IR
  FS-740IR (01 từ 01 hồng ngoại) Made in Italy
  19,460,000
 12. -15%
  Bếp điện từ FASTER Inverter 360
  Bếp điện từ FASTER Inverter 360
  Inverter 360 (2 từ 1 hồng ngoại) Made in ITALY
  26,180,000
 13. -15%
  Bếp điện từ FASTER FS-2SIR
  Bếp điện từ FASTER FS-2SIR
  FS-2SIR Made in Spain (01 từ 01 hồng ngoại)
  16,900,000
 14. -15%
  Bếp điện từ 3 lò FASTER FS MIX388
  Bếp điện từ 3 lò FASTER FS MIX388
  FS MIX388 Bếp 02 từ 01 hồng ngoại Made in Spain
  20,300,000
 15. -15%
  Bếp điện từ FASTER FS MIX266
  Bếp điện từ FASTER FS MIX266
  FS MIX266 Made in Spain
  16,900,000
 16. -15%
  Bếp điện từ FASTER FS MIX288
  Bếp điện từ FASTER FS MIX288
  FS MIX288 Made in Spain (bếp 01 từ 01 hồng ngoại)
  16,900,000

LIÊN HỆ TƯ VẤN BÁO GIÁ

Hotline: 0981 698 998 - 0906 387 998
Đã thông báo bộ công thương

To Top
DMCA.com Protection Status