PHỤ KIỆN TỦ BẾP

 1. VÒI CHẬU RỬA TEKA MY 202 (182020200)
  VÒI CHẬU RỬA TEKA MY 202 (182020200)
  vòi chậu rửa nóng lạnh
 2. VÒI CHẬU RỬA TEKA ICON BLACK (33915021N)
  VÒI CHẬU RỬA TEKA ICON BLACK (33915021N)
  Vòi chậu nóng, lạnh
 3. VÒI CHẬU RỬA TEKA FO 915 (629150200)
  VÒI CHẬU RỬA TEKA FO 915 (629150200)
  Vòi chậu nóng, lạnh Vòi xoay
 4. VÒI CHẬU RỬA Elan/MW (35931802)
  VÒI CHẬU RỬA Elan/MW (35931802)
  Vòi chậu nóng, lạnh có thể tăng giảm vòi phun Vòi xoay
 5. VÒI CHẬU RỬA Frame (509150210)
  VÒI CHẬU RỬA Frame (509150210)
  Vòi chậu nóng, lạnh Vòi xoay
 6. VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus pull out 97931802
  VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus pull out 97931802
  Vòi chậu nóng, lạnh có thể tăng giảm vòi phun
 7. VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus pull out 97931802
  VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus pull out 97931802
  Vòi chậu nóng, lạnh có thể tăng giảm vòi phun
 8. VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus (97911502)
  VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus (97911502)
  Vòi chậu nóng, lạnh Vòi xoay
 9. Bộ nồi thép không gỉ BAT. VIENA PLUS
  Bộ nồi thép không gỉ BAT. VIENA PLUS
  BAT. VIENA PLUS Sale off 40% Giá gốc: 7,500,000 đ
  4,500,000
 10. Bộ nồi thép không gỉ BAT PROFESIONAL 8P
  Bộ nồi thép không gỉ BAT PROFESIONAL 8P
  BAT PROFESIONAL 8P
  4,410,000
 11. Máy đánh trứng cầm tay BOSCH MFQ22100
  Máy đánh trứng cầm tay BOSCH MFQ22100
  Máy đánh trứng cầm tay BOSCH MFQ22100
  1,800,000
 12. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.600
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.600
  BX03.600 Bề rộng khoang tủ: 600 mm
  2,439,000
 13. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.700
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.700
  BX03.700 Bề rộng khoang tủ: 700 mm
  2,500,000
 14. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.800
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.800
  BX03.800 Bề rộng khoang tủ: 800 mm
  2,635,000
 15. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.900
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.900
  BX03.900 Bề rộng khoang tủ: 900 mm
  2,390,000
 16. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX01.600
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX01.600
  BX01.600 Khoang tủ: 600mm
  1,946,000
 17. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX01.700
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX01.700
  BX01.700 Kích thước tủ: 700mm
  2,030,000
 18. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX01.800
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX01.800
  BX01.800 Chiều rộng tủ: 800mm
  2,110,000
 19. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX01.900
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX01.900
  BX01.900 Kích thước tủ: 900mm
  2,200,000
 20. Thùng rác đôi, cánh kéo 10L, 20L BR06.300
  Thùng rác đôi, cánh kéo 10L, 20L BR06.300
  BR06.300 Bề rộng tủ: 300mm
  1,520,000
 21. Thùng rác đôi, cánh kéo, ray hộp giảm chấn 18L - 18L BR07.400
  Thùng rác đôi, cánh kéo, ray hộp giảm chấn 18L - 18L BR07.400
  BR07.400 Bề rộng tủ: 400 mm
  2,670,000
 22. CHẢO TỪ D
  CHẢO TỪ D'MESTIK D28
  2,125,000
 23. Giá chai lọ dao thớt gia vị inox hộp BC01.200C
  Giá chai lọ dao thớt gia vị inox hộp BC01.200C
  BC01.200C Khoang tủ 200mm
  2,038,000
 24. Giá chai lọ dao thớt gia vị inox hộp BC01.300
  Giá chai lọ dao thớt gia vị inox hộp BC01.300
  BC01.300 Khoang tủ rộng 300mm
  2,532,000
 25. Giá chai lọ dao thớt gia vị inox hộp BC01.350
  Giá chai lọ dao thớt gia vị inox hộp BC01.350
  BC01.350 Bề rộng khoang tủ : 350mm
  2,684,000
 26. Giá chai lọ, dao thớt inox hộp BC01.400
  Giá chai lọ, dao thớt inox hộp BC01.400
  BC01.400 Bề rộng khoang tủ 400mm
  3,043,000
 27. Hệ giá kho 2 tầng cánh mở inox hộp BK01.2.600
  Hệ giá kho 2 tầng cánh mở inox hộp BK01.2.600
  BK01.2.600 Khoang tủ 600mm
  3,629,000
 28. Hệ giá kho 4 tầng inox nan vuông - Cánh mở BK02.4.450
  Hệ giá kho 4 tầng inox nan vuông - Cánh mở BK02.4.450
  BK02.4.450 Khoang tủ 450mm
  6,116,000
 29. Hệ giá kho 6 tầng cánh mở, inox hộp BK01.6.600
  Hệ giá kho 6 tầng cánh mở, inox hộp BK01.6.600
  BK01.6.600 Bề rộng khoang tủ 600
  8,760,000
 30. Hệ giá kho 6 tầng inox nan vuông – Cánh mở BK02.6.450
  Hệ giá kho 6 tầng inox nan vuông – Cánh mở BK02.6.450
  BK02.6.450 Bề rộng khoang tủ 450mm
  7,437,000
 31. Kệ góc xoay 1/2 hình lá BS03.18.900
  Kệ góc xoay 1/2 hình lá BS03.18.900
  BS03.18.900 Kích thước tủ 900mm
  5,319,000
 32. Kệ góc xoay 3/4 – BS03.27.800
  Kệ góc xoay 3/4 – BS03.27.800
  Kệ góc xoay 3/4 – BS03.27.800 Khoang tủ rộng 800mm
  2,345,000
 33. Kệ góc xoay 3/4 2 tầng nan inox BS04.27.800
  Kệ góc xoay 3/4 2 tầng nan inox BS04.27.800
  BS04.27.800 Bề rộng khoang tủ 800mm
  2,000,000
 34. Kệ góc xoay 1/2 2 tầng nan inox BS04.18.800
  Kệ góc xoay 1/2 2 tầng nan inox BS04.18.800
  BS04.18.800 Bề rộng khoang tủ 800mm
  1,920,000
 35. Kệ góc xoay so le inox nan vuông mở trái(L)/ phải(R) BS02.L/R
  Kệ góc xoay so le inox nan vuông mở trái(L)/ phải(R) BS02.L/R
  BS02.L/R Kích thước tủ 900-1000mm
  6,765,000
 36. Kệ góc xoay sole inox hộp mở trái (L), phải (R) BS01.L/R
  Kệ góc xoay sole inox hộp mở trái (L), phải (R) BS01.L/R
  BS01.L/R Bề rộng tủ 900-1000mm KT cánh mở > 450mm
  6,788,000
 37. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.600
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.600
  BH04.600 Bề rộng khoang tủ 600mm
  1,356,000
 38. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.700
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.700
  BH04.700 Bề rộng khoang tủ 700
  1,526,000
 39. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.800
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.800
  BH04.800 Bề rộng khoang tủ 800mm
  1,696,000
 40. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.900
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.900
  BH04.900 Bề rộng khoang tủ 900mm
  1,866,000
 41. Kệ úp chén di động tủ trên BH06.600
  Kệ úp chén di động tủ trên BH06.600
  BH06.60 Bề rộng khoang tủ 600mm
  5,915,000
 42. Kệ úp chén di động tủ trên BH06.700
  Kệ úp chén di động tủ trên BH06.700
  BH06.700 Bề rộng khoang tủ 700mm
  6,085,000
 43. Kệ úp chén di động tủ trên BH06.800
  Kệ úp chén di động tủ trên BH06.800
  BH06.800 Bề rộng khoang tủ 800mm
  6,255,000
 44. Kệ úp chén di động tủ trên BH06.900
  Kệ úp chén di động tủ trên BH06.900
  BH06.900 Bề rộng khoang tủ 900mm
  6,425,000
 45. Khay chia Inox đựng dao, thìa dĩa trong ngăn kéo GARIS BN01.2
  Khay chia Inox đựng dao, thìa dĩa trong ngăn kéo GARIS BN01.2
  Kích thước ngăn kéo 250mm
  933,000
 46. Giá bát đĩa tủ trên cao cấp inox nan GARIS BH02.600
  Giá bát đĩa tủ trên cao cấp inox nan GARIS BH02.600
  BH02.600 Bề rộng khoang tủ 600
  1,100,000
 47. Giá bát đĩa tủ trên cao cấp inox nan GARIS BH02.700
  Giá bát đĩa tủ trên cao cấp inox nan GARIS BH02.700
  Kích thước khoang tủ 700mm
  1,275,000
 48. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 900 SPS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 900 SPS
  FS EB 900 Bề rộng khoang tủ 900mm
  7,920,000
 49. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 800 SPS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 800 SPS
  FS EB 800 SPS Dành cho khoang tủ 800mm
  7,760,000
 50. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 700 SPS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 700 SPS
  FS EB 700 SPS Dành cho khoang tủ 700mm
  7,600,000
 51. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB900N VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB900N VIP
  FS EB900N VIP Khoang tủ 900mm
  5,600,000
 52. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB800N VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB800N VIP
  FS EB800N VIP Khoang tủ 800mm
  5,760,000
 53. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB700N VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB700N VIP
  FS EB700N VIP Khoang tủ rộng 700mm
  5,600,000
 54. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 900S VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 900S VIP
  FS 900S VIP Khoang tủ 900mm
  8,000,000
 55. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 800S VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 800S VIP
  FS 800S VIP Khoang tủ 800mm
  7,880,000
 56. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 700S VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 700S VIP
  FS 700S VIP Khoang tủ 700mm
  7,760,000
 57. Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 900 S3
  Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 900 S3
  RS 900 S3 Khoang tủ 900mm
  1,360,000
 58. Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 800 S3
  Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 800 S3
  RS 800 S3 Khoang tủ 800mm
  1,280,000
 59. Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 700 S3
  Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 700 S3
  RS 700 S3 Khoang tủ 700mm
  1,200,000
 60. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 900 SN
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 900 SN
  FS 900 SN Khoang tủ 900mm
  2,160,000
 61. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 800 SN
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 800 SN
  FS 800 SN KHoang tủ 800mm
  2,000,000
 62. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 700 SN
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 700 SN
  FS 700 SN Bề rộng khoang tủ 700mm
  1,840,000
 63. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB900 SDS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB900 SDS
  EB900 SDS Khoang tủ 900mm
  5,920,000
 64. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB800 SDS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB800 SDS
  FS EB800 SDS Khoang tủ 800mm
  5,760,000
 65. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB700 SDS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB700 SDS
  FS EB700 SDS Khoang tủ 700mm
  5,600,000
 66. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 900I
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 900I
  FS RS 900I Khoang tủ 900mm
  1,440,000
 67. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 800I
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 800I
  FS RS 800I Khoang tủ 800mm
  1,280,000
 68. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 700I
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 700I
  FS RS 700I Khoang tủ 700mm
  1,120,000
 69. Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 900S
  Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 900S
  FS RS 900S Khoang tủ 900mm
  800,000
 70. Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 800S
  Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 800S
  FS RS 800S Khoang tủ 800mm
  760,000
 71. Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 700S
  Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 700S
  FS RS 700S Khoang tủ 700mm
  720,000
 72. Giá đựng bát đĩa FASTER Inox nan tích hợp ray giảm chấn FS BP 800S VIP
  Giá đựng bát đĩa FASTER Inox nan tích hợp ray giảm chấn FS BP 800S VIP
  FS BP 800S VIP Bề rộng khoang tủ 800mm
  3,080,000
 73. Giá đựng bát đĩa FASTER Inox nan tích hợp ray giảm chấn FS BP 700S VIP
  Giá đựng bát đĩa FASTER Inox nan tích hợp ray giảm chấn FS BP 700S VIP
  FS BP 700S VIP Bề rộng khoang tủ 700mm
  2,960,000
 74. Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP900SPN
  Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP900SPN
  FS BP900SPN Bế rộng khoang tủ 900
  2,280,000
 75. Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP800SPN
  Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP800SPN
  FS BP800SPN Bề rộng khoang tủ 800mm
  2,200,000
 76. Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP700SPN
  Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP700SPN
  FS BP700SPN Bề rộng khoang tủ 700mm
  2,120,000
 77. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP900S VIP
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP900S VIP
  FS DP900S VIP Khoang tủ 900mm
  2,880,000
 78. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP800S VIP
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP800S VIP
  FS DP800S VIP Bề rộng khoang tủ 800mm
  2,720,000
 79. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP700S VIP
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP700S VIP
  FS DP700S VIP Bề rộng khoang tủ 700mm
  2,560,000
 80. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 900SPN
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 900SPN
  FS DB 900SPN Khoang tủ 900mm
  2,040,000
 81. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 800SPN
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 800SPN
  FS DB 800SPN Khoang tủ 800mm
  1,880,000
 82. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 700SPN
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 700SPN
  FS DB 700SPN Khoang tủ 700mm
  1,720,000
 83. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 600SPN
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 600SPN
  FS DB 600SPN khoang tủ 600mm
  1,560,000
 84. Giá để chai lọ dao thớt FASTER FS MF250
  Giá để chai lọ dao thớt FASTER FS MF250
  FS MF250 Khoang tủ 250mm
  1,280,000
 85. Giá để chai lọ dao thớt FASTER FS MF300
  Giá để chai lọ dao thớt FASTER FS MF300
  FS MF300 Bề rộng khoang tủ 300mm
  1,400,000
 86. Kệ đa năng FASTER FS MF300N VIP ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF300N VIP ray trượt giảm chấn
  FS MF300N VIP Khoang tủ 300mm
  1,920,000
 87. Kệ đa năng FASTER FS MF350N VIP ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF350N VIP ray trượt giảm chấn
  FS MF350N VIP Khoang tủ 350mm
  2,080,000
 88. Kệ đa năng FASTER FS MF400N VIP ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF400N VIP ray trượt giảm chấn
  FS MF400N VIP Khoang tủ 400mm
  2,240,000
 89. Kệ đa năng FASTER FS MF300SPS ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF300SPS ray trượt giảm chấn
  FS MF300SPS;Inox 304;Bề rộng khoang tủ 300mm
  2,560,000
 90. Kệ đa năng FASTER FS MF350SPS ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF350SPS ray trượt giảm chấn
  FS MF350SPS; Inox 304;Bề rộng khoang tủ 350mm
  2,720,000
 91. Kệ đa năng FASTER FS MF400SPS ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF400SPS ray trượt giảm chấn
  FS MF400SPS; Inox 304; Khoang tủ phủ bì 400mm
  2,880,000
 92. Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF350SD ray trượt giảm chấn
  Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF350SD ray trượt giảm chấn
  FS MF350SD, inox 201 mạ Crom 5 lớp, Khoang tủ 350mm
  2,240,000
 93. Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF400SD ray trượt giảm chấn
  Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF400SD ray trượt giảm chấn
  FS MF400SD; Inox 201 mạ 5 lớp Crom; Khoang tủ 400mm
  2,400,000
 94. Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF450SD ray trượt giảm chấn
  Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF450SD ray trượt giảm chấn
  FS MF450SD; Inox 201 mạ 5 lớp crom; Kích thước khoang tủ 450mm
  2,560,000
 95. Kệ đa năng FASTER FS MF200S ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF200S ray trượt giảm chấn
  FS MF200S; inox 201 mạ 5 lớp Crom; Khoang tủ 200
  1,760,000
 96. Kệ đa năng FASTER FS MF300S ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF300S ray trượt giảm chấn
  FS MF300S; Inox 201 mạ 5 lớp Crom; Cánh tủ 300mm
  2,080,000
 97. Kệ đa năng FASTER FS MF350S ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF350S ray trượt giảm chấn
  FS MF350S; Inox 201 mạ 5 lớp Crom; Cánh tủ 350mm
  2,240,000
 98. Kệ đa năng FASTER FS MF400S ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF400S ray trượt giảm chấn
  FS MF400S; Inox 201 mạ 5 lớp Crom; Cánh tủ 400mm
  2,400,000
 99. Kệ đa năng FASTER FS MF300SCC ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF300SCC ray trượt giảm chấn
  FS MF300SCC; Inox mạ Crom 5 lớp; Cánh tủ 300mm
  3,040,000

LIÊN HỆ TƯ VẤN BÁO GIÁ

Hotline: 0898777988 - 0937024881
Đã thông báo bộ công thương

To Top