PHỤ KIỆN TỦ BẾP

 1. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 900 SPS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 900 SPS
  FS EB 900 Bề rộng khoang tủ 900mm
  7,920,000
 2. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 800 SPS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 800 SPS
  FS EB 800 SPS Dành cho khoang tủ 800mm
  7,760,000
 3. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 700 SPS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB 700 SPS
  FS EB 700 SPS Dành cho khoang tủ 700mm
  7,600,000
 4. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB900N VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB900N VIP
  FS EB900N VIP Khoang tủ 900mm
  5,600,000
 5. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB800N VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB800N VIP
  FS EB800N VIP Khoang tủ 800mm
  5,760,000
 6. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB700N VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB700N VIP
  FS EB700N VIP Khoang tủ rộng 700mm
  5,600,000
 7. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 900S VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 900S VIP
  FS 900S VIP Khoang tủ 900mm
  8,000,000
 8. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 800S VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 800S VIP
  FS 800S VIP Khoang tủ 800mm
  7,880,000
 9. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 700S VIP
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS 700S VIP
  FS 700S VIP Khoang tủ 700mm
  7,760,000
 10. Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 900 S3
  Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 900 S3
  RS 900 S3 Khoang tủ 900mm
  1,360,000
 11. Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 800 S3
  Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 800 S3
  RS 800 S3 Khoang tủ 800mm
  1,280,000
 12. Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 700 S3
  Kệ úp chén cố định tủ trên 3 tầng FASTER RS 700 S3
  RS 700 S3 Khoang tủ 700mm
  1,200,000
 13. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 900 SN
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 900 SN
  FS 900 SN Khoang tủ 900mm
  2,160,000
 14. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 800 SN
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 800 SN
  FS 800 SN KHoang tủ 800mm
  2,000,000
 15. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 700 SN
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS 700 SN
  FS 700 SN Bề rộng khoang tủ 700mm
  1,840,000
 16. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB900 SDS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB900 SDS
  EB900 SDS Khoang tủ 900mm
  5,920,000
 17. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB800 SDS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB800 SDS
  FS EB800 SDS Khoang tủ 800mm
  5,760,000
 18. Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB700 SDS
  Kệp úp chén di động nâng hạ FASTER FS EB700 SDS
  FS EB700 SDS Khoang tủ 700mm
  5,600,000
 19. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 900I
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 900I
  FS RS 900I Khoang tủ 900mm
  1,440,000
 20. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 800I
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 800I
  FS RS 800I Khoang tủ 800mm
  1,280,000
 21. Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 700I
  Giá bát cố định tủ trên 2 tầng inox nan FASTER FS RS 700I
  FS RS 700I Khoang tủ 700mm
  1,120,000
 22. Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 900S
  Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 900S
  FS RS 900S Khoang tủ 900mm
  800,000
 23. Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 800S
  Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 800S
  FS RS 800S Khoang tủ 800mm
  760,000
 24. Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 700S
  Kệ úp chén cố định tủ trên 2 tầng FASTER FS RS 700S
  FS RS 700S Khoang tủ 700mm
  720,000
 25. Giá đựng bát đĩa FASTER Inox nan tích hợp ray giảm chấn FS BP 800S VIP
  Giá đựng bát đĩa FASTER Inox nan tích hợp ray giảm chấn FS BP 800S VIP
  FS BP 800S VIP Bề rộng khoang tủ 800mm
  3,080,000
 26. Giá đựng bát đĩa FASTER Inox nan tích hợp ray giảm chấn FS BP 700S VIP
  Giá đựng bát đĩa FASTER Inox nan tích hợp ray giảm chấn FS BP 700S VIP
  FS BP 700S VIP Bề rộng khoang tủ 700mm
  2,960,000
 27. Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP900SPN
  Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP900SPN
  FS BP900SPN Bế rộng khoang tủ 900
  2,280,000
 28. Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP800SPN
  Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP800SPN
  FS BP800SPN Bề rộng khoang tủ 800mm
  2,200,000
 29. Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP700SPN
  Giá để bát đĩa FASTER inox nan tròn, ray giảm chấn FS BP700SPN
  FS BP700SPN Bề rộng khoang tủ 700mm
  2,120,000
 30. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP900S VIP
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP900S VIP
  FS DP900S VIP Khoang tủ 900mm
  2,880,000
 31. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP800S VIP
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP800S VIP
  FS DP800S VIP Bề rộng khoang tủ 800mm
  2,720,000
 32. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP700S VIP
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DP700S VIP
  FS DP700S VIP Bề rộng khoang tủ 700mm
  2,560,000
 33. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 900SPN
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 900SPN
  FS DB 900SPN Khoang tủ 900mm
  2,040,000
 34. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 800SPN
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 800SPN
  FS DB 800SPN Khoang tủ 800mm
  1,880,000
 35. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 700SPN
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 700SPN
  FS DB 700SPN Khoang tủ 700mm
  1,720,000
 36. Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 600SPN
  Giá xoong nồi FASTER inox nan, ray giảm chấn FS DB 600SPN
  FS DB 600SPN khoang tủ 600mm
  1,560,000
 37. Giá để chai lọ dao thớt FASTER FS MF250
  Giá để chai lọ dao thớt FASTER FS MF250
  FS MF250 Khoang tủ 250mm
  1,280,000
 38. Giá để chai lọ dao thớt FASTER FS MF300
  Giá để chai lọ dao thớt FASTER FS MF300
  FS MF300 Bề rộng khoang tủ 300mm
  1,400,000
 39. Kệ đa năng FASTER FS MF300N VIP ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF300N VIP ray trượt giảm chấn
  FS MF300N VIP Khoang tủ 300mm
  1,920,000
 40. Kệ đa năng FASTER FS MF350N VIP ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF350N VIP ray trượt giảm chấn
  FS MF350N VIP Khoang tủ 350mm
  2,080,000
 41. Kệ đa năng FASTER FS MF400N VIP ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF400N VIP ray trượt giảm chấn
  FS MF400N VIP Khoang tủ 400mm
  2,240,000
 42. Kệ đa năng FASTER FS MF300SPS ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF300SPS ray trượt giảm chấn
  FS MF300SPS;Inox 304;Bề rộng khoang tủ 300mm
  2,560,000
 43. Kệ đa năng FASTER FS MF350SPS ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF350SPS ray trượt giảm chấn
  FS MF350SPS; Inox 304;Bề rộng khoang tủ 350mm
  2,720,000
 44. Kệ đa năng FASTER FS MF400SPS ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF400SPS ray trượt giảm chấn
  FS MF400SPS; Inox 304; Khoang tủ phủ bì 400mm
  2,880,000
 45. Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF350SD ray trượt giảm chấn
  Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF350SD ray trượt giảm chấn
  FS MF350SD, inox 201 mạ Crom 5 lớp, Khoang tủ 350mm
  2,240,000
 46. Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF400SD ray trượt giảm chấn
  Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF400SD ray trượt giảm chấn
  FS MF400SD; Inox 201 mạ 5 lớp Crom; Khoang tủ 400mm
  2,400,000
 47. Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF450SD ray trượt giảm chấn
  Giá đa năng để dao thớt, chai lọ, gia vị FASTER FS MF450SD ray trượt giảm chấn
  FS MF450SD; Inox 201 mạ 5 lớp crom; Kích thước khoang tủ 450mm
  2,560,000
 48. Kệ đa năng FASTER FS MF200S ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF200S ray trượt giảm chấn
  FS MF200S; inox 201 mạ 5 lớp Crom; Khoang tủ 200
  1,760,000
 49. Kệ đa năng FASTER FS MF300S ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF300S ray trượt giảm chấn
  FS MF300S; Inox 201 mạ 5 lớp Crom; Cánh tủ 300mm
  2,080,000
 50. Kệ đa năng FASTER FS MF350S ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF350S ray trượt giảm chấn
  FS MF350S; Inox 201 mạ 5 lớp Crom; Cánh tủ 350mm
  2,240,000
 51. Kệ đa năng FASTER FS MF400S ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF400S ray trượt giảm chấn
  FS MF400S; Inox 201 mạ 5 lớp Crom; Cánh tủ 400mm
  2,400,000
 52. Kệ đa năng FASTER FS MF300SCC ray trượt giảm chấn
  Kệ đa năng FASTER FS MF300SCC ray trượt giảm chấn
  FS MF300SCC; Inox mạ Crom 5 lớp; Cánh tủ 300mm
  3,040,000
 53. Kệ góc xoay 180 độ FASTER FS RB180SS
  Kệ góc xoay 180 độ FASTER FS RB180SS
  FS RB180SS; Inox 304
  2,000,000
 54. Kệ góc xoay 270 độ FASTER FS RB270SS
  Kệ góc xoay 270 độ FASTER FS RB270SS
  FS RB270SS; inox 304
  2,160,000
 55. Kệ góc xoay (270o) 270 độ FASTER FS RB270S
  Kệ góc xoay (270o) 270 độ FASTER FS RB270S
  FS RB270S, 201 mạ Crom
  1,920,000
 56. Kệ góc xoay liên hoàn FASTER FS CB400RS/LS
  Kệ góc xoay liên hoàn FASTER FS CB400RS/LS
  FS CB400RS/LS; inox 201 mạ Crom 5 lớp
  5,600,000
 57. Kệ góc xoay 360 độ FASTER FS-RB360S
  Kệ góc xoay 360 độ FASTER FS-RB360S
  FS-RB360S Inox 201 mạ crom 5 lớp
  2,080,000
 58. Kệ tủ đựng đồ khô (hệ giá kho) FASTER FS 51620 SPN
  Kệ tủ đựng đồ khô (hệ giá kho) FASTER FS 51620 SPN
  FS 51620 SPN; Inox mạ Super Dry
  5,600,000
 59. Tủ đựng đồ khô 6 tầng FASTER FS B51720S VIP
  Tủ đựng đồ khô 6 tầng FASTER FS B51720S VIP
  FS B51720S VIP ; Inox 304
  7,600,000
 60. Kệ tủ đựng đồ khô (hệ giá kho) FASTER FS 61820N VIP
  Kệ tủ đựng đồ khô (hệ giá kho) FASTER FS 61820N VIP
  FS 61820N VIP; Nano super dry
  5,600,000
 61. Kệ tủ đựng đồ khô (hệ giá kho) FASTER FS 61820N VIP
  Kệ tủ đựng đồ khô (hệ giá kho) FASTER FS 61820N VIP
  FS 61820N VIP; Nano super dry
  6,400,000
 62. Tủ đựng đồ khô FASTER FS 871 SPN
  Tủ đựng đồ khô FASTER FS 871 SPN
  FS 871 SPN; Nano super dry
  4,640,000
 63. Tủ đựng đồ khô FASTER FS 502 SPN
  Tủ đựng đồ khô FASTER FS 502 SPN
  FS 502 SPN, Nano super dry
  3,200,000
 64. Tủ kho chứa đồ khô 5 tầng FASTER FS-CSB1215S
  Tủ kho chứa đồ khô 5 tầng FASTER FS-CSB1215S
  FS-CSB1215; Inox 201 mạ Crom 5 lớp
  6,400,000
 65. Tủ kho chứa đồ khô 6 tầng FASTER FS - CSB1619S
  Tủ kho chứa đồ khô 6 tầng FASTER FS - CSB1619S
  FS - CSB1619S, inox 201 mạ Crom 5 lớp
  7,200,000
 66. Thùng gạo âm tủ FASTER FS RC30
  Thùng gạo âm tủ FASTER FS RC30
  FS RC30, Phủ bì hộc tủ 300mm
  2,384,000
 67. Thùng gạo âm tủ FASTER FS-RC15B
  Thùng gạo âm tủ FASTER FS-RC15B
  FS-RC15B, Độ Rộng cánh: 300mm
  1,360,000
 68. Thùng gạo âm tủ FASTER FS-RC15
  Thùng gạo âm tủ FASTER FS-RC15
  FS-RC15, gương xám, thùng tủ 300mm
  1,360,000
 69. Thùng gạo thông minh FASTER FS-RC18 cánh mở
  Thùng gạo thông minh FASTER FS-RC18 cánh mở
  FS-RC18, cánh mở, Độ rộng cánh: 300mm
  1,680,000
 70. Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh kéo GROB GH-61
  Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh kéo GROB GH-61
  GROB GH-61, Khoang tủ 600mm
  1,875,000
 71. Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh kéo GROB GH-71
  Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh kéo GROB GH-71
  GROB GH-71, Khoang tủ 700mm
  1,912,500
 72. Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh kéo GROB GH-76
  Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh kéo GROB GH-76
  GROB GH-76, khoang tủ 750mm
  1,972,000
 73. Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh kéo GROB GH-81
  Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh kéo GROB GH-81
  GROB GH-81, khoang tủ 800mm
  1,972,000
 74. Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh kéo GROB GH-91
  Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh kéo GROB GH-91
  GROB GH-91, hộc tủ 900mm
  2,047,500
 75. Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh mở GROB GH-61A
  Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh mở GROB GH-61A
  GROB GH-61A, Khoang tủ 600
  1,935,000
 76. Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh mở GROB GH-71A
  Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh mở GROB GH-71A
  GROB GH-71A, khoang tủ 700mm
  2,010,000
 77. Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh mở GROB GH-76A
  Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh mở GROB GH-76A
  GROB GH-76A, khoang tủ 750
  2,062,500
 78. Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh mở GROB GH-81A
  Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh mở GROB GH-81A
  GROB GH-81A, khoang tủ 800mm
  2,062,000
 79. Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh mở GROB GH-91A
  Kệ úp chén bát inox hộp tủ dưới GROB cánh mở GROB GH-91A
  GROB GH-91A, khoang tủ 900mm
  2,137,500
 80. Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox nan GROB GC-60
  Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox nan GROB GC-60
  GROB GC-60, khoang tủ 60cm
  2,025,000
 81. Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox nan GROB GC-70
  Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox nan GROB GC-70
  GROB GC-70, khoang tủ 700
  2,160,000
 82. Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox nan GROB GC-75
  Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox nan GROB GC-75
  GROB GC-75, khoang tủ 750mm
  2,220,000
 83. Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox nan GROB GC-80
  Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox nan GROB GC-80
  GROB GC-80, khoang tủ 800
  2,220,000
 84. Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox nan GROB GC-90
  Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox nan GROB GC-90
  GROB GC-90, khoang tủ 900
  2,325,000
 85. Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox 304 nan GROB GC304-60
  Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox 304 nan GROB GC304-60
  GROB GC304-60, Khoang tủ 600mm, Inox 304
  2,250,000
 86. Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox 304 nan GROB GC304-70
  Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox 304 nan GROB GC304-70
  GROB GC304-70, Khoang tủ 700mm, Inox 304
  2,385,000
 87. Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox 304 nan GROB GC304-75
  Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox 304 nan GROB GC304-75
  GC304-75, khoang tủ 750mm, inox 304
  2,460,000
 88. Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox 304 nan GROB GC304-90
  Kệ úp xoong nồi, bát đĩa đa năng inox 304 nan GROB GC304-90
  GROB GC304-90, khoang tủ 900, inox 304
  2,512,000
 89. Giá bát đĩa đa năng nâng hạ Premium series GL06.60C
  Giá bát đĩa đa năng nâng hạ Premium series GL06.60C
  Premium series GL06.60C, cánh tủ 600
  5,840,000
 90. Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Premium series GL06.70C
  Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Premium series GL06.70C
  Premium series GL06.70C, cánh tủ 700
  6,000,000
 91. Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Premium series GL06.80C
  Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Premium series GL06.80C
  Premium series GL06.80C; Cánh tủ 800mm
  6,160,000
 92. Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Premium series GL06.90C
  Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Premium series GL06.90C
  Premium series GL06.90C; Cánh tủ 900mm
  6,320,000
 93. Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Base series GL06.60E
  Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Base series GL06.60E
  Base series GL06.60E, Cánh tủ 600mm
  5,600,000
 94. Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Base series GL06.70E
  Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Base series GL06.70E
  Base series GL06.70E; cánh tủ 700mm
  5,760,000
 95. Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Base series GL06.90E
  Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Base series GL06.90E
  Base series GL06.90E; cánh tủ 900mm
  6,080,000
 96. Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Titanium series ML06.70N
  Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Titanium series ML06.70N
  Titanium series ML06.70N; cánh tủ 600mm
  5,760,000
 97. Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Titanium series ML06.80N
  Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Titanium series ML06.80N
  Titanium series ML06.80N; cánh tủ 800mm
  5,920,000
 98. Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Titanium series ML06.90N
  Giá bát đĩa đa năng nâng hạ GARIS Titanium series ML06.90N
  Titanium series ML06.90N; cánh tủ 900mm
  6,080,000
 99. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS MB04.60E
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS MB04.60E
  MB04.60E; Inox 304; cánh tủ 600mm
  1,520,000
 100. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS MB04.70E
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS MB04.70E
  MB04.70E; Inox 304; cánh tủ 700mm
  1,676,000
 101. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS MB04.80E
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS MB04.80E
  MB04.80E; Inox 304; cánh tủ 800mm
  1,776,000
 102. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS MB04.90E
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS MB04.90E
  MB04.90E; Inox 304; cánh tủ 900mm
  1,880,000
 103. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.60C
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.60C
  GB04.60C, inox 304, Cánh tủ 600mm
  1,400,000
 104. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.70C
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.70C
  GB04.70C, inox 304, Cánh tủ 700mm
  1,520,000
 105. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.80C
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.80C
  GB04.80C, inox 304, Cánh tủ 800mm
  1,640,000
 106. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.90C
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.90C
  GB04.90C, inox 304, Cánh tủ 900mm
  1,760,000
 107. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.60E
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.60E
  Base series GB04.60E; inox 304; cánh tủ 600mm
  1,280,000
 108. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.70E
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.70E
  Base series GB04.70E; inox 304; cánh tủ 700mm
  1,400,000
 109. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.80E
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.80E
  Base series GB04.80E; inox 304; cánh tủ 800mm
  1,560,000
 110. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.90E
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox 304 GARIS GB04.90E
  Base series GB04.90E; inox 304; cánh tủ 900mm
  1,680,000
 111. Giá bát đĩa 3 tầng cố định nan inox 304 GARIS GB07.80E
  Giá bát đĩa 3 tầng cố định nan inox 304 GARIS GB07.80E
  BASE SERIES GB07.80E,inox 304, cánh tủ 800
  2,000,000
 112. Giá bát đĩa 3 tầng cố định nan inox 304 GARIS GB07.90E
  Giá bát đĩa 3 tầng cố định nan inox 304 GARIS GB07.90E
  BASE SERIES GB07.90E,inox 304, cánh tủ 900
  2,120,000
 113. Giá xoong nồi chén bát tủ dưới, cánh kéo nan hình oval đặc biệt GARIS MP02.80V
  Giá xoong nồi chén bát tủ dưới, cánh kéo nan hình oval đặc biệt GARIS MP02.80V
  MP02.80V; nan hình oval, Inox 304, cánh tủ 800mm
  2,800,000
 114. Giá xoong nồi chén bát tủ dưới, cánh kéo nan hình oval đặc biệt GARIS MP02.90V
  Giá xoong nồi chén bát tủ dưới, cánh kéo nan hình oval đặc biệt GARIS MP02.90V
  MP02.90V; nan hình oval, Inox 304, cánh tủ 900mm
  2,960,000
 115. Kệ bát đĩa đa năng - Premium series GARIS GD02.70C
  Kệ bát đĩa đa năng - Premium series GARIS GD02.70C
  GD02.70C; cánh tủ 700 mm
  2,040,000
 116. Kệ bát đĩa đa năng - Premium series GARIS GD02.80C
  Kệ bát đĩa đa năng - Premium series GARIS GD02.80C
  GD02.80C; cánh tủ 800mm
  2,184,000
 117. Kệ bát đĩa đa năng - Premium series GARIS GD02.90C
  Kệ bát đĩa đa năng - Premium series GARIS GD02.90C
  GD02.90C; cánh tủ 900mm
  2,320,000
 118. VÒI CHẬU RỬA TEKA MY 202 (182020200)
  VÒI CHẬU RỬA TEKA MY 202 (182020200)
  vòi chậu rửa nóng lạnh
 119. VÒI CHẬU RỬA TEKA ICON BLACK (33915021N)
  VÒI CHẬU RỬA TEKA ICON BLACK (33915021N)
  Vòi chậu nóng, lạnh
 120. VÒI CHẬU RỬA TEKA FO 915 (629150200)
  VÒI CHẬU RỬA TEKA FO 915 (629150200)
  Vòi chậu nóng, lạnh Vòi xoay
 121. VÒI CHẬU RỬA Elan/MW (35931802)
  VÒI CHẬU RỬA Elan/MW (35931802)
  Vòi chậu nóng, lạnh có thể tăng giảm vòi phun Vòi xoay
 122. VÒI CHẬU RỬA Frame (509150210)
  VÒI CHẬU RỬA Frame (509150210)
  Vòi chậu nóng, lạnh Vòi xoay
 123. VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus pull out 97931802
  VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus pull out 97931802
  Vòi chậu nóng, lạnh có thể tăng giảm vòi phun
 124. VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus pull out 97931802
  VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus pull out 97931802
  Vòi chậu nóng, lạnh có thể tăng giảm vòi phun
 125. VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus (97911502)
  VÒI CHẬU RỬA TEKA MC 10 plus (97911502)
  Vòi chậu nóng, lạnh Vòi xoay
 126. Bộ nồi thép không gỉ BAT. VIENA PLUS
  Bộ nồi thép không gỉ BAT. VIENA PLUS
  BAT. VIENA PLUS Sale off 40% Giá gốc: 7,500,000 đ
  4,500,000
 127. Bộ nồi thép không gỉ BAT PROFESIONAL 8P
  Bộ nồi thép không gỉ BAT PROFESIONAL 8P
  BAT PROFESIONAL 8P
  4,410,000
 128. Máy đánh trứng cầm tay BOSCH MFQ22100
  Máy đánh trứng cầm tay BOSCH MFQ22100
  Máy đánh trứng cầm tay BOSCH MFQ22100
  1,800,000
 129. Thùng rác đôi, cánh kéo 10L, 20L BR06.300
  Thùng rác đôi, cánh kéo 10L, 20L BR06.300
  BR06.300 Bề rộng tủ: 300mm
  1,520,000
 130. Thùng rác đôi, cánh kéo, ray hộp giảm chấn 18L - 18L BR07.400
  Thùng rác đôi, cánh kéo, ray hộp giảm chấn 18L - 18L BR07.400
  BR07.400 Bề rộng tủ: 400 mm
  2,670,000
 131. CHẢO TỪ D
  CHẢO TỪ D'MESTIK D28
  2,125,000
 132. Hệ giá kho 2 tầng cánh mở inox hộp BK01.2.600
  Hệ giá kho 2 tầng cánh mở inox hộp BK01.2.600
  BK01.2.600 Khoang tủ 600mm
  3,629,000
 133. Hệ giá kho 4 tầng inox nan vuông - Cánh mở BK02.4.450
  Hệ giá kho 4 tầng inox nan vuông - Cánh mở BK02.4.450
  BK02.4.450 Khoang tủ 450mm
  6,116,000
 134. Hệ giá kho 6 tầng cánh mở, inox hộp BK01.6.600
  Hệ giá kho 6 tầng cánh mở, inox hộp BK01.6.600
  BK01.6.600 Bề rộng khoang tủ 600
  8,760,000
 135. Hệ giá kho 6 tầng inox nan vuông – Cánh mở BK02.6.450
  Hệ giá kho 6 tầng inox nan vuông – Cánh mở BK02.6.450
  BK02.6.450 Bề rộng khoang tủ 450mm
  7,437,000
 136. Kệ góc xoay 1/2 hình lá BS03.18.900
  Kệ góc xoay 1/2 hình lá BS03.18.900
  BS03.18.900 Kích thước tủ 900mm
  5,319,000
 137. Kệ góc xoay 3/4 – BS03.27.800
  Kệ góc xoay 3/4 – BS03.27.800
  Kệ góc xoay 3/4 – BS03.27.800 Khoang tủ rộng 800mm
  2,345,000
 138. Kệ góc xoay 3/4 2 tầng nan inox BS04.27.800
  Kệ góc xoay 3/4 2 tầng nan inox BS04.27.800
  BS04.27.800 Bề rộng khoang tủ 800mm
  2,000,000
 139. Kệ góc xoay 1/2 2 tầng nan inox BS04.18.800
  Kệ góc xoay 1/2 2 tầng nan inox BS04.18.800
  BS04.18.800 Bề rộng khoang tủ 800mm
  1,920,000
 140. Kệ góc xoay so le inox nan vuông mở trái(L)/ phải(R) BS02.L/R
  Kệ góc xoay so le inox nan vuông mở trái(L)/ phải(R) BS02.L/R
  BS02.L/R Kích thước tủ 900-1000mm
  6,765,000
 141. Kệ góc xoay sole inox hộp mở trái (L), phải (R) BS01.L/R
  Kệ góc xoay sole inox hộp mở trái (L), phải (R) BS01.L/R
  BS01.L/R Bề rộng tủ 900-1000mm KT cánh mở > 450mm
  6,788,000
 142. Khay chia Inox đựng dao, thìa dĩa trong ngăn kéo GARIS BN01.2
  Khay chia Inox đựng dao, thìa dĩa trong ngăn kéo GARIS BN01.2
  Kích thước ngăn kéo 250mm
  933,000
 143. Giá bát đĩa tủ trên cao cấp inox nan GARIS BH02.600
  Giá bát đĩa tủ trên cao cấp inox nan GARIS BH02.600
  BH02.600 Bề rộng khoang tủ 600
 144. Giá bát đĩa tủ trên cao cấp inox nan GARIS BH02.700
  Giá bát đĩa tủ trên cao cấp inox nan GARIS BH02.700
  Kích thước khoang tủ 700mm
 145. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.600
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.600
  BH04.600 Bề rộng khoang tủ 600mm;
 146. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.700
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.700
  BH04.700 Bề rộng khoang tủ 700
 147. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.800
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.800
  BH04.800 Bề rộng khoang tủ 800mm
 148. Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.900
  Giá bát đĩa hai tầng cố định nan inox BH04.900
  BH04.900 Bề rộng khoang tủ 900mm
 149. Kệ úp chén di động tủ trên BH06.600
  Kệ úp chén di động tủ trên BH06.600
  BH06.60 Bề rộng khoang tủ 600mm
 150. Kệ úp chén di động tủ trên BH06.700
  Kệ úp chén di động tủ trên BH06.700
  BH06.700 Bề rộng khoang tủ 700mm
 151. Kệ úp chén di động tủ trên BH06.800
  Kệ úp chén di động tủ trên BH06.800
  BH06.800 Bề rộng khoang tủ 800mm
 152. Kệ úp chén di động tủ trên BH06.900
  Kệ úp chén di động tủ trên BH06.900
  BH06.900 Bề rộng khoang tủ 900mm
 153. Giá chai lọ dao thớt gia vị inox hộp BC01.300
  Giá chai lọ dao thớt gia vị inox hộp BC01.300
  BC01.300 Khoang tủ rộng 300mm
 154. Giá chai lọ dao thớt gia vị inox hộp BC01.350
  Giá chai lọ dao thớt gia vị inox hộp BC01.350
  BC01.350 Bề rộng khoang tủ : 350mm
 155. Giá chai lọ, dao thớt inox hộp BC01.400
  Giá chai lọ, dao thớt inox hộp BC01.400
  BC01.400 Bề rộng khoang tủ 400mm
 156. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.600
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.600
  BX03.600 Bề rộng khoang tủ: 600 mm
 157. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.700
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.700
  BX03.700 Bề rộng khoang tủ: 700 mm
 158. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.800
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.800
  BX03.800 Bề rộng khoang tủ: 800 mm
 159. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.900
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX03.900
  BX03.900 Bề rộng khoang tủ: 900 mm
 160. Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX01.700
  Giá bát đĩa inox hộp - cánh kéo ray giảm chấn BX01.700
  BX01.700 Kích thước tủ: 700mm