-15%
Chậu đá HAFELE màu jasmine BLANCOZIA 567.68.640

Chậu đá HAFELE màu jasmine BLANCOZIA 567.68.640

9,780,000

11,500,000
BLANCOZIA 567.68.640 Made in EU
Hãng SX : HAFELE
Bảo hành : 36 tháng
Xuất xứ : EUROPE

SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

 1. -15%
  Chậu đá HAFELE màu jasmine BLANCOZIA 8S ∙ 565.76.650
  Chậu đá HAFELE màu jasmine BLANCOZIA 8S ∙ 565.76.650
  565.76.650 Made in EU
  10,450,000
 2. -15%
  Chậu đá HAFELE màu mocha HS-G11650 565.83.241
  Chậu đá HAFELE màu mocha HS-G11650 565.83.241
  565.83.241 Made in EU
  9,180,000
 3. -15%
  Chậu đá HAFELE màu iron grey HS-G11650 - 565.88.511
  Chậu đá HAFELE màu iron grey HS-G11650 - 565.88.511
  HS-G11650 - 565.88.511
  9,180,000
 4. -15%
  Chậu đá HAFELE màu anthracite BLANCOZIA 8S 565.76.350
  Chậu đá HAFELE màu anthracite BLANCOZIA 8S 565.76.350
  BLANCOZIA 8S 565.76.350 Made in EU
  10,450,000
 5. -15%
  Chậu đá HAFELE màu carbon HS-G11650 - 565.83.341
  Chậu đá HAFELE màu carbon HS-G11650 - 565.83.341
  HS-G11650 - 565.83.341 Made In EU
  9,180,000
 6. -15%
  Chậu đá HAFELE màu mocha HS-G8650 565.83.251
  Chậu đá HAFELE màu mocha HS-G8650 565.83.251
  HS-G8650 565.83.251 Made in EU
  7,490,000
 7. -15%
  Chậu đá HAFELE màu iron grey HS-G8650 565.88.501
  Chậu đá HAFELE màu iron grey HS-G8650 565.88.501
  HS-G8650 565.88.501 Made in EU
  7,490,000
 8. -15%
  Chậu đá HAFELE màu anthracite BLANCOZIA 9 567.68.340
  Chậu đá HAFELE màu anthracite BLANCOZIA 9 567.68.340
  BLANCOZIA 9 567.68.340 Made in EU
  9,770,000
 9. -15%
  Chậu đá HAFELE màu carbon HS-G8650 565.83.351
  Chậu đá HAFELE màu carbon HS-G8650 565.83.351
  HS-G8650 565.83.351 Made in EU
  7,490,000
 10. -15%
  Chậu đá HAFELE màu mocha HS-G7650 565.84.281
  Chậu đá HAFELE màu mocha HS-G7650 565.84.281
  HS-G7650 565.84.281 Made in EU
  6,000,000
 11. -15%
  Chậu đá HAFELE màu iron grey HS-G7650 565.84.581
  Chậu đá HAFELE màu iron grey HS-G7650 565.84.581
  HS-G7650 565.84.581 Made in EU
  6,000,000
 12. -15%
  Chậu đá HAFELE màu carbon HS-G7650 565.84.381
  Chậu đá HAFELE màu carbon HS-G7650 565.84.381
  HS-G7650 565.84.381 Made in EU
  6,000,000
To Top